วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มนุษย์ที่ผิดสัจจะ


มนุษย์ที่ผิดสัจจะต่อผู้ที่ส่งมนุษย์ลงมาเกิด จะต้องได้รับโทษ 7 ชั่วโคตร
1.  เครือญาติ ครอบครัว พี่น้องทุกๆ คน ที่อยู่ในสายเลือดเดียวกัน ร่วมกันประพฤติไปในทางที่ผิดโดยเจตนา สมรู้ร่วมคิด ไม่มีข้องดเว้นสำหรับคนที่ผิดสัจจะต่อเบื้องบน เห็นผิดเป็นชอบ เห็นเลวเป็นดี จะถูกประหารทั้งตระกูล สิ่งที่จะถูกประหาร (ยกเว้นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้ไม่เห็นด้วย) ถูกสาดด้วยน้ำร้อนสดๆ  ใกล้ถึงเวลาแล้วที่คนเลวจะได้รับวิบากกรรมแน่นอน เพราะผู้ที่ทำหน้าที่เปิดตัวแล้ว (ผู้จะมาลงโทษคือพระมหาโพธิสัตว์ ทุกๆ พระองค์ ที่ลงมาจุติ พร้อมกับกายทิพย์พระแม่กวนอิม ในโลกมนุษย์นี้ และเปิดตัวแล้ว)
2.  มนุษย์ทุกๆ คนทั่วโลก ไม่สามารถหลอกพระแม่กวนอิมได้ เพราะลายมือของมนุษย์ที่ได้ให้สัจจะไว้ ถูกประทับตราแดงทุกคนก่อนลงมาเกิด และมนุษย์ที่หลอกตัวเองนั้น ก็ไม่สามารถจะหนีความจริงได้แม้แต่คนเดียว
3.  มนุษย์สามารถหลอกตนเองได้ แต่ไม่สามารถหลอกพระแม่กวนอิมได้ (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์)  หลอกตัวเอง เรียกว่า หลงตัวเอง (เตรียมตัวรับโทษอยู่อเวจีได้เลย)
4.  ทุกอย่างที่ผิดจะถูกลงโทษทั้งหมด เพราะเป็นกฎมณเฑียรบาล เพราะอเวจี (นรก) ถูกย้ายขึ้นมาอยู่บนดินแล้ว (อยู่บนโลกมนุษย์แล้ว)
a.  ผิดคือ ผิด รู้ด้วยตัวเองเท่านั้น
b.  ถูกคือถูก คิดก่อนทำทุกครั้ง
c.  เลวคือเลว ร้ายโดยเจตนา
d.  ดีคือดี รู้สึกทุกครั้งที่ทำอะไรออกมา (สติ ปัญญา สมาธิ)
e.  ธรรม คือธรรม ไม่มีใครเก่งเกินธรรม  (ความดีเท่านั้น)
f.  เมตตา ชอบช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเสมอ (ช่วยในทางที่ดี)
g.  กรุณา กระทำโดยเอื้อเฟื้อทุกๆ คน
The  deds  of last Sturds comes the sky boucl is the tourd ox the justfirst ones ox
1.  เพื่อนที่ร่วมทำผิดศีลธรรมโดยเจตนา ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีแบบเจตนาทำ รวมกลุ่มกันทำผิดคุณธรรม ผิดลูกผิดเมีย (เป็นชู้กัน)  เจตนาหลอกคนอื่น สามัคคีกันที่จะเป็นเมียน้อยคนอื่น (เป็นชู้) กล้าประจานตัวเองโดยเจตนา (ไม่อายต่อบาป) พูดปดโดยตั้งใจต่อพ่อแม่ ว่าทำอาชีพสุจริต (ลงกระทะร้อนนรก) ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพนี้กันเยอะมากๆ เตรียมตัวรับวิบากกรรมได้เลย
2.  ผู้ประกอบอาชีพร่วมกันคอรัปชั่น โกงกินโดยเจตนา ทำงานร่วมกัน ยังเอารักเอาเปรียบกันโดยตั้งใจ กดขี่ ข่มเหง บังคับ ขู่เข็นกันทั้งหมดจะถูกลงโทษโดยวิบากกรรมแน่นอน
3.  ผู้ที่อยู่ในเชื้อราชวงศ์ ทั้งหมด ที่ผิดสัจจะต่อเบื้องบน เบื้องบนจะไม่มีวันให้อภัยเป็นแน่ เพราะทำผิดกฎมณเฑียรบาล ของเชื้อกษัตริย์ ทุกๆ  คน พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม จะไม่มีวันให้อภัยโดยเด็ดขาด ตอนนี้ เวลานี้ หมดยุคขององค์ราชวงศ์ทุกยุค ทุกสมัยแล้ว  (เปลี่ยนยุคแล้ว)  เตรียมตัว ยอมรับความจริงได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้  มีผู้มาเปลี่ยนภพภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำลังล้างคนชั่วอยู่ (ล้างโลกอยู่)
4.   จงยอมรับความเป็นจริงเสียเถอะ อย่ายอมรับสิ่งที่เป็นของปลอมอีกเลย มันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว ฝืนไปก็สิ้นเปล่า ไร้ประโยชน์ ยุติการหลอกตัวเองได้แล้ว วิบากกรรม ซ้อนวิบากกรรม เสียแล้ว (หมดเวลาแล้ว)
5.  เกิดมาอย่าให้เสียความดี อย่าให้เสียชาติเกิด อย่าให้เสียสัจจะต่อเบื้องบนโดยเด็ดขาด อย่าให้เสียหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ลงมาทำโดยเด็ดขาด
6.  นักการเมือง เป็นนามสมมุติเท่านั้น คนใดที่เจตนาโกงกินบ้านเมือง (ขายชาติโดยเจตนา) พระแม่กวนอิม จะไม่มีวันยกโทษให้โดยเด็ดขาด ตอนนี้ทำผิดกันทุกๆ คน จะโทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเองแล้ว ยุติด้วยตัวเอง พอด้วยตัวเอง จบด้วยตัวเอง เลิกด้วยตัวเอง คนใดที่ร่วมขายประเทศไทยต่อต่างชาติ จะต้องชดใช้วิบากกรรมอย่างแสนสาหัส  ขอตายไม่ให้ตาย ขอเป็นไม่ให้เป็น ขออยู่ไม่ให้อยู่ ขอกินไม่ให้กิน ขอนอนไม่ให้นอน จะต้องรับโทษแบบ “ตายทั้งเป็น” ในชาตินี้ทุกๆ คน (ยกเว้นผู้บริสุทธิ์)
7.  ผู้มาก่อตั้งศาสนาเป็นของเชื้อสายตนเองทั่วโลก  เพราะศาสนา เป็นของคนดีร่วมโลก ทุกศาสนาถูกแบ่งมาจาก พุทธศาสดาโลก ศาสนาไม่ใช่ของใคร ปัจจุบันกลับมาต่อต้านศาสนาซึ่งกันและกัน ผู้สร้างโลกคือทุกๆ คน ที่เป็นคนดีเท่านั้น(ทั่วโลก) แต่ทุกคนทั่วโลกกลับไม่ยอมสร้างความดีกัน กลับมาแบ่งแยก แบ่งศาสนา แบ่งกลุ่ม แบ่งเชื้อสาย มายึดกับพิธีต่างๆ จนเพี้ยนไปหมด วิบากกรรม วิบากกรรม วิบากกรรม เกิดความวุ่นวายทั่วโลก พุทธศาสดาโลก จะมาทวงศาสนาคืน ทั่วโลกแล้วในตอนนี้
8.  ผู้ที่นำธรรมของทุกศาสนามาปฏิบัติในทางที่ผิด และเพี้ยนกันไปหมด จะต้องถูกจองจำ ไม่ได้รับการอภัยแต่อย่างใดทั้งสิ้น ผู้ที่นำธรรมมาใช้ในทางที่ผิดคือ
a.  เอาธรรมมาหากินทางธุรกิจ โดยเรียกเงิน
b.  เปิดสถานธรรม เป็นกลุ่ม เพื่อสร้างอาณาจักร
c.  มาแบ่งชั้นธรรมโดยเจตนา
d.  ห้ามนำเอาธรรม มาพูดเล่นกัน (ยกเว้นผู้มีหน้าที่เท่านั้น)
e.  ไม่มีการรับธรรม โดยเด็ดขาด
f.  ธรรม ไม่มีพิธีบวงสรวงโดยเด็ดขาด
g.  ธรรมไม่มีตัว ไม่มีตน (ว่างเปล่าโดยธรรมชาติ)
h.  ห้ามศึกษาธรรม เพราะธรรมอยู่กับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว
i.  มนุษย์คือธรรม อยู่แล้วในตัว (บารมีเต็มลงมาเกิด) จะต้องนำธรรมขึ้นมาปฏิบัติ ด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความดี  รับผิดชอบ รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ผิดศีลธรรม
มนุษย์เราเกิดมาในโลกใบนี้ จะต้องสร้างความดี ดี ดี ดี ตลอดไปทุกนาที ทุกเวลา ไม่ว่ามนุษย์ท่านใด จะเกิดมาในสภาพชีวิตที่แตกต่างกันยังไง มนุษย์ก็ต้องนำบารมีที่อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดมาใช้ ให้เกิดบุญกุศลแก่ตนเอง ไม่มีอดีตชาติ ไม่มีชาติหน้า
มนุษย์เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ ที่แตกต่างกัน มนุษย์มีบารมีมาด้วย มีชาติเดียวที่ลงมาเกิดเท่านั้น มนุษย์ได้ดับก่อนเกิดแล้ว มนุษย์กำมือลงมาเกิดทุกคน ในมือมีลายมือลงมา มนุษย์ทุกคนมีสัจจะ ที่ลงมาเกิดคือ สร้างความดี ดีคือดี และเลวคือเลว มีธรรมอยู่ในตัว เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในทางที่ดี ที่ถูก
ยอมรับในความจริงในหลักของธรรมชาติมนุษย์เท่านั้น พิทักษ์พุทธศาสนาสืบต่อไป ชั่วลูก ชั่วหลาน คิดดี พูดดี กินดี อยู่ดี ทำดี สุขภาพดี รับสิ่งดี ไม่ผิดสัจจะต่อเบื้องบน รักษาศีลธรรมที่อยู่ในตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น