วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อุศนิศสิตาตปทรา

ธิเบตเรียก อภคซ.ม.คดุคซ.ดกร. อ์ภักซ์.มา ค์ดุคซ์ ด์การ.  สันสกฤตเรียก อุศนิศสิตาตปทรา จีนเรียกแปะเจียไก
องค์แปะเจียไกท่านทรงพลังดุจแสงสว่างปกป้องสรรพสัตว์ ร่มสีขาวที่ท่านถือเปรียบเหมือนซามายา และเป็นที่มาแห่งชื่อแปะเจียไก ในตำนานเล่าว่า ดินแดนระหว่างที่อาศัยของเทวดาและอสูร ได้เกิดต้นไม้ทิพย์ต้นหนึ่งรากอยู่ในแดนอสูร กิ่งใบและผลอยู่ในแดนเทวดา พวกเทวดาต้องการสิ่งใดเมื่อขอก็ได้ดังปารถนา เมื่ออสูรมาเห็นก็ไม่พอใจ ริษยาที่รากต้นไม้อยู่ในแดนของตนแต่ตนกับขออะไรไม่ได้ จึงยกพวกไปรบกับเทวดา เทวดารบแพ้จึงได้ไปอ้อนวอนพระศากยะมุนีพุทธเจ้าให้ช่วยเหลือ พระพุทธเจ้าจึงได้แปลงกายเป็นองค์แปะเจียไก พันหน้าพันมือ มีพลังมหาศาล พวกอสูรเห็นเข้าก็เกิดความกลัวและหนีไปหมด สงครามจึงได้ยุติลง อาวุธที่สำคัญขององค์ท่านคือฉัตร ในอินเดียตั้งแต่โบราณกาลมาฉัตรถือเป็นของสูงสำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระสงฆ์เท่านั้น และฉัตรก็เป็นหนึ่งในของวิเศษแปดสิ่งในพุทธศาสนาวัชรยาน ซึ่งเปรียบเสมือนการอยู่ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีทั้งมวล หรือเปรียบดังพระบารมีของพระพุทธองค์ซึ่งปกคลุมป้องภัยแก่สรรพสัตว์ทั่วจักรวาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น