วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อุศนิศวิชัยะ

คฃูค.ต้ร.ฯม.ปร.%ล.ม. ซค์จุค.ตอร์.ร๋นัม.ร๋(ค์เจล.มา. สันสกตเรียก อุศนิศวิชยะ  จีนเรียกจุนเซ้งฮุกบ๊อ พระพุทธมารดาผู้ประทานอายุวัฒนะ ท่านเป็นหนึ่งในสาม ผู้ประทานอายุ อันได้แก่ นำเจลมาพุทธมารดา อมิตายุสโพธิสัตว์ และโพธิสัตว์ดาราขาว
องค์นำเกียวมาโพธิสัตว์ มีสามหน้าแปดแขน แต่ละหน้ามีสามตา หน้ากลางขาวสงบ หน้าขวาเหลืองทองยิ้มนิดๆ หน้าซ้ายสีฟ้ามีเขี้ยว ดุ วรกายอ่อนช้อยขวาบริสุทธิ์ ข้างขวามือหนึ่งถือวัชรกากบาท มือที่สองถือดอกบัวมีองค์อมิตภะพุทธเจ้านั่งอยู่ มือที่สามถือลูกศร มือที่สี่อยู่ในท่าประทานพร ข้างซ้ายมือที่หนึ่งอยู่ในท่าหมัดวัชรและมีเชือกอยู่ในมือ มือที่สองอยู่ในท่าไม่กลัว มือที่สามถือคันศร มือที่สี่อยู่ท่าสมาธิมีขวดน้ำอมฤตอยู่บนมือ สวมอาภรณ์สัมโภคกาย ท่านั่งวัชรอาสน์บนดอกบัวจันทร์
การปฏิบัติในองค์นำเกียวมา องค์ท่านอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยพระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ถือดอกบัวขาวและวัชรปาณิโพธิสัตว์ปางสงบ องค์ยิดัมอยู่คุ้มครองทั้งสี่ทิศ องค์ยิดัมทุกองค์มือข้างหนึ่งถืออาวุธ อีกข้างอยู่ในท่าหมัดวัชร วรกายสีฟ้าทั้งสี่องค์ ผมแดง นุ่งหนังเสือ ประดับด้วยงู อยู่ในท่าปราบมารล้อมรอบด้วยเปลวเพลิง
องค์นำเกียวมา หน้าสีขาวเปรียบดังการหยุดภัยอันตรายทั้งปวง หน้าสีเหลืองเปรียบดังการบังเกิดสรรพสิ่งที่ดีงาม หน้าสีฟ้าเปรียบดังการปราบมาร แขนทั้งหกเปรียบดังบารมีหก แขนข้างที่มีพระอมิตภพุทธเจ้า เปรียบดังการเทิดทูนครูบาอาจารย์ ศรเปรียบดังการขจัดความคิดที่ไม่ดี คันศรเปรียบดังการชนะทั้งสามโลก ขวดน้ำอมฤตให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น