วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พุทธศาสนา สอนให้คนเกิดปัญญา

พุทธศาสนา สอนให้คนเกิดปัญญา
และใช้ปัญญาพัฒนาตนเอง ให้มีความสุข
การอ่านบทความ ก็เช่นเดียวกัน
ต้องใช้ปัญญาในการอ่าน และพิจารณา
สรรพสิ่งในโลกนี้ ทั้งคุณ และโทษ
มันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราว่า
จะเลือกสิ่งที่มีคุณ หรือมีโทษมาใส่ตัว
คุณจะคิดอย่างไรกับบทความนี้ มันเป็นเรื่องของคุณ
แต่ควรอ่านให้จบ แล้วนำสิ่งดีๆ ในบทความ
มาพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้น

กรุณาใช้ใจอ่านอย่างพิจารณา
อ่านแล้วทำความเข้าใจ
ธรรมมะทุกตัวอักษรสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านได้
อย่าเพิ่งสงสัยก่อนจะอ่าน
อย่าเพิ่งมีคำถามว่าจริงหรือ
อ่านให้จบแล้วพิจารณาว่า
มีประโยคใดบ้าง
ที่นำไปใช้แล้วทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น

จริงหรือไม่
ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ต้องพิสูจน์
ประเด็นสำคัญคือเนื้อหาสาระของธรรมะ
มีประโยคใดบ้าง
ที่นำไปใช้แล้วทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น
คุณจะได้พบกับ
องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเช่นกัน
ดั่งที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่า

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต
ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม

ท่านอาจจะสงสัยว่า
เป็นไปได้หรือ จริงหรือ
คิดไปเองหรือเปล่า
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัตตัง
เมื่อได้ปฏิบัติภาวนามัยปัญญา
จะเข้าใจและรับรู้ด้วยตนเอง
จนปราศจากความสงสัยทั้งปวง

ฟ้าส่งมนุษย์มาเพื่อฝึกความเป็นผู้ให้
แต่มนุษย์กำลังแย่งชิงการเป็นผู้เอา
ถ้ามนุษย์มองดูแต่ผู้อื่น
พยายามแก้ไขผู้อื่น
ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้ามนุษย์ไม่ดูตนเอง

ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ความเป็นที่สุด
แต่อยู่ที่ความพอดี

ปิตินี่แหละคือนิพพานบนโลกมนุษย์
เมื่อเกิดปิติบ่อยๆ ในชีวิต
เกิดสภาวะจิตที่เป็นนิพพานบนโลกมนุษย์บ่อยๆ
เมื่อละจากโลกนี้จิตจะลุถึงนิพพานเบื้องบนได้ไม่ยากการไม่ยึดติด หมั่นลดละกรรม
มีจิตเมตตา มีจิตเป็นกลาง ไม่มองผู้ใดผิด การปล่อยวาง
แม้จะยังไปไม่ถึงนิพพานเบื้องบนและเบื้องหน้า
ก็คงทำให้เรามีความสุขในขณะปัจจุบันได้

ท่านอาจมีคำถามในใจเมื่อเริ่มอ่านว่า
จริงหรือ ใช่หรือ เป็นไปได้หรือ ทำได้จริงหรือ
หรือมีคำถามที่ท่านสงสัยอีกมากมาย
ผมห้ามความคิดและความสงสัยของใครไม่ได้
ท่านคิดอย่างไรก็ถูกของท่าน
เป็นธรรมดาที่มนุษย์จะมีความสงสัย
ว่าจะเป็นจริงหรือ
ในเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้กันมามันเป็นอีกแบบ
เป็นความเชื่อเก่าๆ ที่เราถูกปลูกฝังกันมานาน

ลองเปิดใจให้กว้าง เปิดใจศึกษา
ดูเหตุและผลเสียก่อน
อย่ามัวแต่ถามว่าจริงหรือไม่จริง
มันทำให้ท่านได้ประโยชน์อะไรหรือไม่

ท่านลองอ่านดูก่อน
และใช้พิจารณาของท่านดู
ว่าคำกล่าวเหล่านี้
ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนหรือไม่
ถ้านำมาปฏิบัติแล้ว
จะทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปได้หรือไม่
ถ้าคำกล่าวเหล่านี้
สามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านให้มีความสุขได้
จะเสียเวลาไปพิสูจน์ เพื่ออะไร
คำกล่าวจะดีกับท่านหรือไม่นั้น
ผมบอกไม่ได้หรอกครับ
ตัวท่านเท่านั้นที่บอกตัวท่านเองได้ดีที่สุดว่า
คำกล่าวนั้นทำให้ชีวิตของท่าน
ดีขึ้นได้จริงหรือไม่

ท่านคิดทำอะไรในสิ่งที่ดี ก็ดีทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำ
ถ้าท่านตั้งใจทำดี ย่อมดีแน่นอน
ถ้าใครเห็นประโยชน์แล้วนำไปใช้
ก็ดีกับชีวิตเขาเอง
ถ้าใครไม่เห็นประโยชน์ก็เรื่องของเขา
เพราะมนุษย์ทุกคน
ย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับตัวเองเสมอ

การติดดีวางยากกว่าการติดชั่ว
ทำความดีแล้วอยากให้คนอื่นได้รู้ไหม
พยายามจะไปสอนคนที่เขาไม่พร้อมที่จะฟังไหม
พูดเกินเวลาที่กำหนดไปไหม
รู้สึกหงุดหงิดมั๊ย ถ้ามีบางคนไม่ฟังที่เราพูด
เราสอนคนอื่นให้เป็นคนดี
ถ้าเขาไม่ดีดังหวังเจ้าเป็นทุกข์กับเขาไหม
เวลาทำความดี แล้วมีคนมาว่าเราไม่ดี เราทุกข์ไหม
ไม่ว่าจะติดดี ติดชั่ว
ก็สามารถทำให้เราทุกข์ได้พอๆ กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น