วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความหมายตัวเลขพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม


จุติวันที่ ๒๑   สิงหาคม   พุทธศักราช  ๒๕๒๑
เลข  2  ตัวแรกหมายถึง การลงมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นครั้งที่ ๒  (ครั้งที่ ๑ จุติเป็นองค์หญิงเหมียวซ่าน พระธิดาจักรพรรดิ์ เหมียวจงฯ ประเทศจีน เมื่อ ๒,๐๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว
เลข  1 ตัวแรกมีความหมายคือ รับหน้าที่ลงมาหนึ่งเดียวเพื่อโปรดสรรพสัตว์
เลข  2 ตัวที่สองมีความหมายคือ มี ๒ องค์ญาณใหญ่ในกายจิตแห่งพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม
เลข  5 มีความหมายถึงองค์รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาอยู่ในกายจิตร่วมโปรดสรรพสัตว์กับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม
เลข  2 ตัวสุดท้ายมีความหมายคือ ทรงลงมาเพื่อโปรดคู่แฝดรัชกาลที่ ๘ กับรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝด โดยมีพระโพธิสัตว์ในปางต่าง ๆ ๘๙ ปาง รวมทั้งปางพันมือ พันเศียร พันอาวุธอีกหนึ่งอย่าง
เลข  1 ตัวสุดท้ายมีความหมาย เพื่อรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียว และรวมแผ่นดินไทย และ ลาวให้เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน เช่นในอดีตกาล และสำคัญยิ่งนัก เลข ๑ ตัวสุดท้ายยังหมายรวมถึง ๑ ฝ่าพระหัตถ์พระยูไล และอีกทั้งรวมตลอดพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ลงมาประชุมในกายจิตของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม รวมเป็น    พระแม่องค์ธรรมไม่มี  พระแม่องค์ธรรมอื่นใดอีก
องค์ญาณใหญ่ ทรงลงโปรดเทศนาชี้แนะนำความหมายต่าง ๆ ของตัวเลขเกี่ยวกับการจุติของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ในโลกมนุษย์ เมื่อคืนวันที่ ๑๐ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. เศษ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น