วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เงินตรา และค่าของมนุษย์


สมัยก่อนมนุษย์เรา
แลกเปลี่ยนอาหาร
แลกเปลี่ยนธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศซึ่งกันและกัน
มนุษย์จะได้ฝึก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
รู้จักการแบ่งปัน
รู้จักการให้

แต่สมัยหลังต่อมา
มนุษย์บอกว่าตนเองฉลาดขึ้น
มนุษย์จึงสมมุติให้มีอุปกรณ์
เพื่อให้ง่ายในการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน
นั่นคือ “เงินตรา”

คนสมัยก่อนสร้างเงินขึ้นมาเพื่ออะไร
เพื่อความสะดวก
เงินตราใช้เพื่อความสะดวก
และง่ายในการแบ่งปัน
กลับได้รับการยกย่องเทิดทูน
จนเงินมีอำนาจล้นฟ้า
มนุษย์ยกย่องเงิน บูชาเงิน ให้อำนาจเงิน

จนทำให้
เงิน- เหนือความ ถูกต้อง
เงิน- เหนือความ ยุติธรรม
เงิน- เหนือความ เป็นเพื่อน
เงิน- เหนือความ เมตตา
เงิน- เหนือความ รัก
เงิน- เหนือความ เป็นมิตร
เงิน- เหนือความ เป็นญาติ
เงิน- เหนือความ เป็นพี่น้อง
เงิน- เหนือความ เป็นพ่อ แม่
เงิน- เหนือความ เหนือธรรมชาติ
เงิน- เหนือความ เป็นมนุษย์

ถ้าเงินเหนือความเป็นมนุษย์
ปล่อยสิ่งสมมุติขึ้นมามีค่าเหนือตนเอง
แล้วคุณค่าของมนุษย์จะเหลืออะไรเล่า
ในที่สุดมนุษย์ ก็เลยสำคัญผิด
คิดว่าเงินก็คงอยู่เหนือฟ้า

การที่มนุษย์ไม่ควบคุมอำนาจของสิ่งที่มนุษย์
สมมุติกันขึ้นมา ที่เรียกมันว่าเงินตรา
แล้วปล่อยให้อำนาจนี้มีอำนาจจนล้นฟ้า
แล้วสิ่งนี้ใช่ไหมละ
ที่กำลังจะนำความเดือดร้อน วิบัติ หายนะ
มาสู่มวลมนุษย์โลก
เห็นจากวิกฤตทั่วโลกที่ผ่านๆ มา

เงินคือ อสรพิษ อสุรกาย
ให้พระอานนท์ฟังตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้ว
ให้ศิษย์ตถาคต ไดระมัดระวังสิ่งนี้ให้ดีๆ
อย่าหลงสิ่งนี้เป็นอันขาด
สิ่งนี้จะนำมาซึ่งอันตรายอย่างใหญ่หลวง

เงินตรา ทำให้
ความถูกต้อง  .....หายไป
ความเมตตา  .....หายไป
ความเป็นพี่น้อง  .....หายไป
ความเป็นเพื่อน  .....หายไป
ความเป็นญาติ  .....หายไป
ความเป็นธรรม  .....หายไป
ความเป็นธรรมชาติ  .....หายไป
ความสมดุล  .....หายไป
ความรักที่แท้จริงก็  .....หายไป
ความสุขที่แท้จริงก็  .....หายไปด้วย

และในที่สุด
เงินก็จะทำให้ความเป็นมนุษย์หายไปในที่สุด
เมื่อความเป็นมนุษย์หายไป
แล้วมนุษย์จะเหลืออะไร

มนุษย์ทุกวันนี้ดำเนินชีวิตกันแบบไหน
มนุษย์บงการเงิน หรือเงินบงการมนุษย์ กันแน่
เงินใช่ไหมที่ทำให้มนุษย์ต้องสร้างอาวุธมาทำลายล้างกัน
สร้างอาวุธเพื่ออะไร
ก็เพื่อเงิน เพื่ออำนาจ
เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของตนเอง
เพื่อแข่งขันกันเป็นเจ้าของวัตถุนิยมอันมากมาย
เอาคำว่าความสงบสุข สันติภาพ มาเป็นข้ออ้างกัน

ภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ
โรคต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์
ฟ้ากำลังเตือนมนุษย์
มนุษย์เคยสังเกตบ้างไหม
เคยคิดบ้างหรือเปล่า
ต้องรอให้หนักกว่านี้อีกหรือ
ต้องให้ตายกันมากกว่านี้หรือ
ต้องให้เดือดร้อนกันมากกว่านี้อีกหรือ
มนุษย์จึงจะคิดได้

หรือต้องรอให้เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อน
แล้วจึงจะสำนึกกันได้
ว่าเงิน กินแทนข้าวไม่ได้
ที่เดือดร้อนกันในปัจจุบันนี้เพราะอะไร
ที่เป็นทุกข์กันมากทุกวันนี้เพราะอะไร
ฆ่าตัวตายกันมากขึ้นเพราะอะไร
ส่วนหนึ่งเพราะเงินไม่ใช่รึ

คนจน คนรวย ถ้าเอาเงินเป็นเป้าหมาย
ก็เป็นทุกข์เพราะเงิน
คนจนก็เป็นทุกข์เพราะมีเงินน้อย
ต้องดิ้นรน เสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน

คนรวยก็เป็นทุกข์ เพราะมีเงินแล้วยังไม่รู้จักพอ

ทั้งคนจน คนรวย ทุกข์ได้ทั้งนั้น
ถ้าเอาเงินเป็นเป้าหมายของชีวิต
แต่เป็นทุกข์ที่ต่างกัน
แต่ก็ทุกข์เพราะ “เงินตรา” เหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น