วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตย


ธิเบตเรียก  ฐมซ.ป.มค้น.ป้. จัม.ปา.โกน.โป จีนเรียก มีเล็กฮุก
 ด้วยพุทธทำนายที่ว่าพุทธศาสนาในยุดปัจจุบันคือยุคพระศากยะมุนีพุทธเจ้ามีอายุ5000ปี เมื่อถึงปลายยุคสรรพสัตว์ตกอยู่ในห้วงทุกข์มหาศาลด้วยว่าได้หลงระเริงในวัฏฏะสงสาร
ลืมเลือนพระธรรมคำสั่งสอนไปจนหมดสิ้น เมื่อเวลานั้นมาถึง พระศรีอริยเมตไตย ซึ่งขณะนี้ประทับอยู่ณ สวรรค์ชั้นดุสิต ก็จะลงมาบังเกิดเพื่อกระตุ้นเตือนสรรพสัตว์อย่าได้ละเลยในการปฏิบัติธรรมดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว ภาพพุทธลักษณะมีทั้งในปางพุทธเจ้าและในปางพระโพธิสัตว์ ในภาพทังกานี้เป็นปางพระโพธิสัตว์พระวรกายสีทอง บนเศียรมีเจดีย์ มืออยู่ในท่ามุทราหมุนธรรมจักร นั่งบนสิงหอาสน์พระบาทห้อยใต้พระบาทมีแท่นบัวรัศมีจันทร์ มีดอกไม้อยู่ด้านหลัง ดอกขวามีธรรมจักร บนดอกซ้ายมีกาน้ำอมฤตในวัดในประเทศธิเบตและจีนที่มีการสร้างพระประธานเป็นพระพุทธรูปสามองค์ ด้วยหมายถึงพระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งองค์ทางขวามือคือองค์อมิตาภะพุทธเจ้ามีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์คือพระพุทธเจ้าในอดีต องค์กลางก็คือองค์ศากยะมุนีพุทธเจ้ามีบาตรเป็นสัญลักษณ์ คือพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และองค์ทางซ้ายมือองค์พระศรีอริยะเมตไตยมีเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ คือพระพุทธเจ้าในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น