วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระรัตนสัมภวะพุทธเจ้า

ธิเบตเรียก 5ริน.ช่น.อฐุง.Fน.5 ริน.เชน.อ์(บ์จุง.ล๋เดน. สันสกฤตเรียก พระพุทธรัตนสัมภวะ จีนเรียก ป้อแซฮุก อักขระประจำองค์คือ ตรำ
พุทธลักษณะปางประทานพร พระวรกายสีเหลือง ทรงจินดามณี พาหนะม้า ประทับอยู่ทางทิศใต้ ศักติชื่อมามกี สัมโภคกายคือพระรัตนปาณี นิรมานกายคือ พระกัสสปะพุทธ ธาตุดิน สัญลักษณ์จินดามณี พระองค์ทรงเป็นต้นตระกูลแห่งรัตนะ รัตนะคือสิ่งมีค่าทั้งมวล ความร่ำรวย มั่งคั่ง ความแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ว่างเปล่า การบรรลุเกี่ยวข้องกับอุเบกขาฌาน ในด้านตรงกันข้าม คือจิตแห่งความโอ้อวด โป่งพองออกโดยไม่สามารถควบคุมขอบเขต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น