วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การที่รูปปั้นของพุทธองค์


การที่รูปปั้นของพุทธองค์
นั่งเพ่งสายตาลงต่ำ
เพื่อสื่อความหมายให้มนุษย์เข้าใจ
และเกิดปัญญาว่า
ให้แต่ละคนมองดูตัวเอง
พิจารณาแก้ไขตนเอง
แล้วโลกจะสงบเย็นเอง

ขณะนี้มนุษย์คิดแก้ไขตนเอง
หรือพยายามแก้ไขผู้อื่น
ถ้ามนุษย์แก้ไขตนเอง
ชีวิตก็จะเป็นสุข
แต่ถ้ามนุษย์มองดูแต่ผู้อื่น
พยายามจะแก้ไขผู้อื่น
ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้ามนุษย์ไม่ดูตนเอง

ถ้ามนุษย์ดูตนเองให้มากขึ้น
มนุษย์จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง
ชีวิตมนุษย์จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
เพราะการที่มนุษย์ได้ดูตัวเอง
ทำให้มนุษย์ได้รู้สุข รู้ทุกข์ของตัวเอง
สามารถวางทุกข์ของตัวเองได้
แล้วมนุษย์จะมีความสุขได้
เมื่อสุขแล้วจึงค่อยพิจารณาวางสุขได้
เมื่อมนุษย์วางสุขได้
ในที่สุด ปิติก็จะเกิดขึ้น
ไม่มีใครวางทุกข์ วางสุขให้ใครได้หรอก
นอกจากตัวเอง
นี่แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำต่อตนเอง

อภัย
ทำไมมนุษย์จึงอภัยกันได้ยาก
เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรม
หากมีใครมาทำอะไรกับตนเอง
สิ่งนั้นเราอาจเคยกระทำกับเขาไว้ก็ได้
ให้รู้จักขอบคุณ ที่เขามาให้เจ้าชดใช้กรรม
และขอโทษเขาที่เจ้าเคยกระทำกับเขาเช่นนี้มาก่อน
ถ้าเขาด่าเรา ก็ขอบคุณเขา ขอบคุณด้วยใจ
ที่เขาได้เปิดโอกาสให้เราได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับเขา
และขอโทษเขาด้วยความจริงใจนะ
นึกถึงสิ่งที่เจ้าได้เคยกระทำเช่นนี้
ไว้กับใครบางคนมาก่อน
การดำเนินชีวิตของมนุษย์
จึงควรมีแต่ขอบคุณ ๆ ๆ

ขอบคุณมนุษย์ด้วยกัน
ขอบคุณสรรพสิ่ง
ขอบคุณธรรมชาติ
และขอโทษในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปทุกสถานที่
ก็ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้น
ที่เจ้าอาจเคยล่วงเกินเขามาก่อน
ตั้งแต่อดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ
โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวก็ได้
ขออโหสิกรรม กับทุกๆสถานที่ ที่เราไป
ขออโหสิกรรม กับทุกๆคน ที่เจ้าได้พบได้เจอ
ขออโหสิกรรม กับทุกๆ ดวงวิญญาณ
ที่เราเคยกระทำไม่ดีกับเขาไว้

ลองนำไปปฏิบัติดู
หลังจากนั้นลองสังเกตชีวิตตนเอง
ว่าชีวิตมีความสุขขึ้นหรือไม่

ดอกบัว

ทำไมก้านใบ กับก้านดอกจึงแยกกัน
สิ่งนี้สอนมนุษย์ว่า
กิเลส กับธรรมะ แยกจากันโดยสิ้นเชิง

ส่วนที่อ่อนที่สุดของดอกบัวอยู่ที่ไหน
ดอกบัวมีสิ่งห่อหุ้มคือ กลีบดอกที่อ่อนนุ่มที่สุด
สิ่งที่เปราะบางที่สุดอยู่นอกสุด
เปรียบกับมนุษย์ได้ว่า
มีอารมณ์ห่อหุ้มตัวเอง หวั่นไหวได้มากที่สุด
ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุด

ใบบัวไม่ยอมให้น้ำยึดติดแม้แต่น้อย
ทั้งๆ ที่น้ำก็บริสุทธิ์ เขาสอนมนุษย์ว่า
ดำเนินชีวิต อย่ายึดติดทั้งดี และชั่ว
น้ำเป็นสิ่งดี แต่ใบบัวก็ยังไม่ให้น้ำยึดติด
ดี หรือไม่ดี ก็ไม่ยึดติดทั้งสิ้น
มนุษย์ทำอย่างใบบัวได้ไหม
ที่ไม่ยึดติดสิ่งใด
เพราะการกลับนิพพานได้
ต้องไม่ยึดติดอะไรเลย
เพราะการยึดติด
ก็เป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น