วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระโพธิสัตว์อมิตายุส


ธิเบตเรียก ฌ่.ดปค.ม่ด. เฌ.ด์ปะค์.เมะด์./ จีนเรียก เชียงซิ่วฮุก
อามิตายุสโพธิสัตว์ มีความหมายว่า อายุสุดประมาณ
พระโพธิสัตว์ที่ประทานอายุวัฒนะ ท่านทรงเป็นสัมโภคกายของพระอมิตาภะพุทธเจ้า อมิตาภะพุทะเจ้า  ทรงปณิธานในการช่วยสรรพสัตว์เข้าสู่พุทธภูมิให้มากที่สุด และง่ายที่สุด แต่เนื่องด้วยกาลเวลาที่เลื่อมล้ำกันอย่างมาก เช่นเวลา 1 วันในสวรรค์เท่ากับเวลา 100 ปีในโลกมนุษย์ เวลาในโลกเทียบกับในพุทธเกษตรยิ่งสั้นจู๋มาก ดังนั้น พระอมิตาภะพุทธเจ้าจึงได้ส่งสัมโภคกายของพระองค์มาเพื่อ ช่วยสรรพชีวิตในโลกมนุษย์ให้มีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่บุญกรรมของตนกำหนดให้มา (ผู้สนใจเรื่องความเลื่อมล้ำของกาลเวลาให้ค้นคว้าเรื่องบิ๊กแบงของจักรวาล)

ภาพอมิตายุสโพธิสัตว์ส่วนใหญ่แล้วจะมีภาพพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์พระโพธิสัตว์ที่ประทานอายุวัฒนะเช่นกัน  คือ นำเกียวมาโพธิสัตว์และดาราขาวโพธิสัตว์ พระพุทธชุดนี้เป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น