วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระโพธิสัตว์ดาราขาว


ธิเบตเรียก  5wfล.ม.ดกร.ม้.5 ซ๋\ค์โดล.มา.ด์การ.โม. จีนเรียกแปะโต๋วบ้อ
      พระโพธิสัตว์ดาราขาว ถือกำเนิดพร้อมกับพระอวโลติเกศวร
โพธิสัตว์ ด้วยความเศร้าที่พระอมิตาภะพุทธเจ้าทรงเห็นสรรพสัตว์ลุ่มหลงอยู่แต่ในห้วงทุกข์ น้ำตาที่ไหลออกมาข้างขวาเป็นพระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ ข้างซ้ายเป็นดาราขาวโพธิสัตว์ เมื่อโพธิสัตว์ทั้ง
2 องค์บรรลุธรรมแล้วได้เป็นกำลังสำคัญในการโปรดสรรพสัตว์ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ผู้ประทานอายุวัฒนะ
พระแม่ดาราขาวมีดวงตาเจ็ดดวง ฝ่ามือสองดวง ฝ่าเท้าสองดวง กลางหน้าผากหนึ่งดวง ดวงตาปกติสองดวง พระแม่ดาราขาวได้ชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระแม่เจ็ดตา
อานิสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมในองค์พระแม่ดาราขาว คือความมีอายุวัฒนะ สุขภาพที่ดี หายป่วยจากโรคภัย องค์พระแม่ดาราขาวเป็นหนึ่งในชุดของพิธีกรรมประทานอายุวัฒนะ ซึ่งมี พระพุทธมารดาอุศนิศวิชชย (นัมเจลมา) พระโพธิสัตว์อมิตายุ และพระโพธิสัตว์ดาราขาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น