วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระอโมฆสิทธิพุทธเจ้า

ธิเบตเรียก 5ด้น.ย้ด.ฎุบ.ป.5 โดน.โยด.ดุบ.ปา. สันกฤตเรียก พระอโมฆสิทธิพุทธเจ้า จีนเรียก ปุกคงเซ่งจิวฮุก อักขระประจำองค์คือ อา
พุทธลักษณะปางอภัย พระวรกายสีเขียว ธาตุลม ทรงครุฑเป็นพาหนะ ประทับอยู่ทางทิศเหนือ ศักติ องค์ดาราเขียว สัญลักษณ์คือวัชรไขว้  พระองค์เป็นต้นตระกูลแห่งกรรมะ ปรีชาฌานแห่งตระกูลกรรมะคือการกระทำอันสมบูรณ์พร้อม การบรรลุความสำเร็จตามธรรมชาติแห่งการกระทำ ในทางตรงข้ามคือ การเปรียบเทียบ ความริษยา ความเดือดเนื้อร้อนใจ
พระอโมฆสิทธิพุทธเจ้าทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่พระโพธิสัตว์ดาราเขียว จนได้ตั้งปณิธานเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งหมดให้พ้นจากห้วงกรรม จนพระโพธิสัตว์ดาราเขียวมีพระวรกายสีเขียวดังเช่นพระอโมฆสิทธิพุทธเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น